Voor 14.00 uur besteld morgen in huis. Winkelcentrum 3 Malden 024 388 1613

Disclaimer

Iedereen die gebruik maakt van websites van Schoenmaatje gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Schoenmaatje behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Site-inhoud

Schoenmaatje  is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Schoenmaatje streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Schoenmaatje kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Actualiteit van gegevens

Controle van teksten op de website vindt periodiek plaats.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, als service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Schoenmaatje is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links en verwijzingen van andere sites naar Schoenmaatje

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de sites van Schoenmaatje, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden: een site mag niet de schijn wekken dat Schoenmaatje de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt de sites van Schoenmaatje mogen niet worden ingesloten in een andere site (online frames) een site mag een link naar Schoenmaatje maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchronisere een site mag op geen enkele manier het logo en andere beeldmerken van Schoenmaatje gebruiken (tenzij Schoenmaatje daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven). een site mag geen onjuiste informatie over Schoenmaatje en haar producten en/of diensten geven een site mag geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt Schoenmaatje met de grootst mogelijke zorgvuldigheid volgens onze Privacy statement. Je gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrecht

Schoenmaatje spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Schoenmaatje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben door naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voor zover Schoenmaatje beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Schoenmaatje deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De websites van Schoenmaatje zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites en de inhoud in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Cookies

Cookies vormen 1 essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook op de websites van Schoenmaatje. We maken gebruik van de informatie in cookies om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site. Een cookie is praktisch gezien 1 stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar je harde schijf gestuurd wordt. Dankzij de cookie herkent een website je automatisch als terugkerende bezoeker. Meer informatie over cookies vind je op microsoft.com.